Program kongresu

Program kongresu

Dzień I

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach prawa 2018 – Przemysław Ciszek
  • Nowe zasady legalizacji zatrudnienia pracowników z Białorusi i Ukrainy w różnych konfiguracjach (praca tymczasowa, outsourcing, zatrudnienie bezpośrednie)
  • Przygotowanie firmy na konieczność wykazania legalnego zatrudnienia i pobytu pracowników przez PIP i Strażą Graniczną
  • Konieczna zmiana praktyk w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy
  • Uporządkowanie kwestii spornych (praca na „stemplu”, zatrudnienie pracownika z Kartą Pobytu, przejęcie pracownika z innej firmy, zmiana miejsca pracy, podwyżka itd)
 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych po nowelizacji 1 czerwca 2017 – Maciej Chakowski
  • Nowe ograniczenia czasowe 18/36 w zatrudnianiu pracowników tymczasowych – problematyczne przepisy przejściowe
  • Nowy obowiązek prowadzenia przez użytkownika ewidencji pracowników tymczasowych – zasady prowadzenia i problemy z GIODO
  • Nowe zasady dotyczące rekrutacji pracowników tymczasowych – nowe obowiązki dla agencji pracy i pracodawców użytkowników
  • Nowe sankcje dla pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej – praktyczne uwagi
  • Umowy outsourcingowe odpowiedzią branży pracy tymczasowej na nowelizację prawa – możliwości i zagrożenia w stosowaniu
 • Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR – Katarzyna Ziółkowska
  • po co nam RODO i kto musi stosować nowe przepisy?
  • założenia RODO: co, kiedy i jak długo pracodawca może wiedzieć o załodze?
  • monitorowanie załogi: środki i zasady kontroli wykonania pracy. Co można monitorować w zakładzie pracy, a co w terenie? Odcisk palca i GPS
  • komu i które dane pracowników można udostępnić: co można przekazać związkom zawodowym, komisji ZFŚŚ, członkom rodziny?
  • outsourcing danych kadrowych: nowe wymogi umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kto za co odpowiada?
  • jak przygotować dział HR do nadchodzących zmian: prawidłowa klauzula informacyjna. Wskazówki i przykłady
  • Nowość: surowa finansowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
 • Kierunki zmian w delegowaniu pracowników w kontekście trwających prac na poziomie unijnym - Robert Lisicki
  • Rewizja dyrektywy 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników
   • delegowanie długoterminowe - ograniczenie okresu delegowania pracowników:
    • ustalenie maksymalnego okresu delegowania;
    • sytuacje zastępstwa - ponownego oddelegowania do tej samego zadania;
    • skutki przekroczenia maksymalnego okresu delegowania a prawo prywatne międzynarodowe;
   • wynagrodzenie pracownika delegowanego
    • odejście od pojęcia „minimalne stawki płacy" na rzecz ogólnego pojęcia wynagrodzenia;
    • zasady ustalania wynagrodzenia;
    • warunki zbiorowego zakwaterowania.
   • podwykonawstwo – powierzanie usług tylko firmą zapewniającym określone warunki wynagrodzenia, wynikające nawet z układów zbiorowych niemających powszechnego zastosowania.
  • Zmiana rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia (WE) nr 987/2009 wykonującego rozporządzenie nr 883/2004
   • zakres zmian dotyczących pracowników delegowanych – konsekwencje dla procedury wydawania zaświadczeń A1.
  • Delegowanie a transport drogowy międzynarodowy.

Dzień II

 • Optymalizacja czasu pracy w branży produkcyjnej, energetycznej, handlowej - Przemysław Ciszek
  • Czas pracy, a liczba etatów – w jaki sposób oceniać niezbędną etatyzację na podstawie danych z ewidencji czasu pracy/planów (produkcja, magazyny)?
  • Optymalne schematy zmianowe (sekwencje zmian) – łagodzenie negatywnego odbioru organizacji zmianowej (niezadowolenie wywołane czterobrygadówką, pracą w nocy, zajętymi weekendami)
  • W jaki sposób wykorzystać organizację czasu pracy do zmniejszenia kosztu godzin nadliczbowych?
  • Dobór właściwego okresu rozliczeniowego i schematu zmianowego (sekwencji zmianowej) na podstawie danych firmy
  • Zalety organizacji zmianowej w systemie równoważnego czasu pracy (12 godzin, 3 lub 4 dni w tygodniu)
 • Emerytury i renty - Joanna Wojciechowicz
  • Zmiany w emeryturach po 01.10.2017r.
  • zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych
 • Jaką formę zatrudnienia wybrać po ostatnich zmianach - wskazówki praktyczne - Piotr Wojciechowski
  • Umowa o Dzieło, Zlecenia czy o Pracę – podobieństwa i różnice.
  • Praktyka Urzędów kontrolnych ZUS i PIP w zakresie zawierania umów o zatrudnienie.
  • ABC sporządzania umów o zatrudnienie – Dzieło, Zlecenie, o Pracę – praktyczne rekomendacje.
 • Prognozowanie trendów zatrudnienia u pracodawców z wykorzystaniem data mining - Paweł Wróbel
  • Jak dzięki danym z poprzednich lat prognozować wymaganą wielkość zatrudnienia w kolejnych okresach? – ważne wsparcie dla działu rekrutacji
  • Co oznacza „przeuczenie danych” i dlaczego najdokładniejsze analizy bywają najmniej użyteczne?
  • Czy można przewidzieć liczbę oraz koszty godzin nadliczbowych w przedsiębiorstwie?
  • Złe dane – złe wyniki, czyli jak powinna wyglądać współpraca HR ze specjalistami data mining w zakresie gromadzenia informacji potrzebnych do rekrutacji?